Maharishi Vedic Science

Start a new search

Back to: "P"

Pratishakhya
Broader Term
Veda
Vedic Literature
Narrower Term
Atharva Veda Pratishakhya
Atharva Veda Pratishakhya (Chaturadhyayi)
Krishn-Yajur-Veda Pratshakhya (Taittriya)
Rk Veda Pratishakhya
Sama Veda Pratishakhya (Pushpa Sutram)
Shukl-Yajur-Veda Pratishakhya
 
Send comments to MVSThesaurus@mum.edu.